Upravljanje građenjem

 

Naša namjera je pružiti klijentu kompletnu uslugu počevši od idejnih rješenja za niz različitih objekata gospodarenja otpadom i otpadnim vodama, glavnih i izvedbenih projekta, do upravljanja građevinskim projektima. Trenutno zapošljavamo tim inženjera koji temeljito i stručno pristupaju izradi projekata.

Naša uža specijalnost je u izradi projekata, od idejnih do izvedbenih, vezanih za nove i postojeće objekte za postupanje s otpadom, što uključuje pretovarne stanice, postrojenja za reciklažu, odlagališta otpada i objekte za kompostiranje.

Također imamo iskustva u projektiranju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, odvodnju površinskih voda te u projektiranju armiranobetonskih i čeličnih konstrukcija.

 

Krk deponij - ploha

Jakuševec

 

Projektiranje

Osnovna djelatnost je građevinsko projektiranje, ali surađujemo i sa ostalim strukama kao što su prostorno planiranje, geotehnika, prometno inženjerstvo, geodezija, krajobrazna arhitektura i ekologija. Također surađujemo s podizvođačima kao što su arhitekti, strojarski, elektrotehnički i procesni inženjeri.

Izrada troškovnika

Izrađujemo troškovnike koji prikazuju detaljne iskaze potrebnog materijala, opreme i radova, s tehničkim zahtjevima i procijenjenim troškovima, koji mogu biti dio Studije izvedivosti i Projekta financiranja.

Tendering

Pružamo usluge savjetovanja o najboljem izboru metode kontrole gradnje i pripreme ugovora, nacrta i troškovnika. Hidroplan ima iskustvo u različitim formama ugovora uključujući i FIDIC-ovu crvenu i žutu knjigu ugovora. Također vodimo postupke tendera u građenju.

Nadzor u gradnji

Hidroplan zapošljava inženjere s iskustvom u nadzoru u gradnji različitih objekata.