Gospodarenje otpadom

 

Pružamo cjelovita inženjerska rješenja koja uključuju aktivnosti u gospodarenju otpadom, razvoj objekata za postupanje sa otpadom, zaštitu okoliša i sanaciju odlagališta.

Uspješno gospodarenje otpadom je osnovni element suvremene zaštite okoliša i zahtjeva široki raspon vještina da bi se postigla rješenja koja odgovaraju i ekonomskim zahtjevima i zahtjevima zaštite okoliša.

Pružamo praktične savjete i rješenja, temeljena na iskustvu, što je važno pri gospodarenju otpadom i projektiranju objekata za postupanje sa otpadom.

Dajemo stručne savjete i inženjersku pomoć svim sudionicima u gospodarenju s otpadom: tvrtkama, lokalnoj i regionalnoj vlasti i agencijama.

Imamo iskustvo sa predstavnicima uprave (lokalne i državne) u postupcima financiranja projekata u zaštiti okoliša. Naše dobro poznavanje propisa i potrebnih procedura štedi vrijeme i novac.

 

Investigation preliminary works

Sortirnica Krk

 

Naš je tim razvijao i radio na projektima koji su uključivali:

  • Studije i planove gospodarenja otpadom
  • Konzultantske usluge javnim i privatnim tvrtkama pri rješavanju problematike gospodarenja otpadom
  • Idejne, glavne i izvedbene projekte objekata za postupanje otpadom, objekata za odlaganje otpada - sanitarna odlagališta i sanaciju divljih odlagališta
  • Prikupljanje dokumenata za dobivanje lokacijske i građevinske dozvole
  • Sustave za procjedne vode i odlagališne plinove
  • Projektiranje sustava za prikupljanje, recikliranje, prijevoz i pretovar otpada
  • Izradu programa istražnih radova i provedbu istražnih radova
  • Tehničku podršku pri izvedbi, uključujući izradu tender dokumentacije, ugovora, nadzora i puštanja u rad
  • Izradu studija izvodivosti pokrivajući pravne, organizacijske, tehničke, financijske i sociološke aspekte, zaštitu okoliša, uključujući analizu troškova i isplativosti
  • Kontrolu kvalitete izvedbe i nadzor u gradnji